Tagalog - English Dictionary Online TAGALOG DICTIONARY
Tagalog English Dictionary PhilippinesPinoy Web DirectoryEnglish - Tagalog Dictionary AffiliatesTagalog Dictionary LinksTagalog - Dictionary Advanced SearchAbout Us - Filipino Dictionary Pilipinas
 
Word Category:   Sponsored Link
FastSearch:       advanced


Search result for baon:

baon
bŽaon n. provision or supply of food taken on a journey · magbaon, baŽunin, ibaon (mag-:- in, i-) v. to carry provisions or supplies usually food. Magbaon ka nang di ka gutumin. Take enough food to keep you from getting hungry. baŽon ­ bumaŽon (-um-) v. to become buried, to sink. BumaŽon ang sapatos ko sa putik. My shoes got stuck in the mud. magbaon, ibaon (mag-:i-) v. to bury something. Ibaon mo ang patay na pusa. Bury the dead cat.Related:

provision
provision n. 1 that which is made ready: baon 2 a supply: panustos 3 a stock, especially of food, food: panlaang pagkain, pagkain 4 provisions, a supply of food and drinks: mga panustos na pagkain at inumin 5 act of providing: pagtustos 6 preparation: paghahanda 7 a statement making a condition: kondisyon, tadhana · v. to supply with provisions: magbigay (bigyan) ng mga kagamitan o kailanganbean bayan bahin banyo

Manila, Philippines
Copyright 2004 ©
Dictionary
All rights reserved