Tagalog - English Dictionary Online TAGALOG DICTIONARY
Tagalog English Dictionary PhilippinesPinoy Web DirectoryEnglish - Tagalog Dictionary AffiliatesTagalog Dictionary LinksTagalog - Dictionary Advanced SearchAbout Us - Filipino Dictionary Pilipinas
 
Word Category:   Sponsored Link
FastSearch:       advanced


Search result for malay:

malay
mīalay n. knowledge, conciousness, awarenessRelated:

consciousness
consciousness n. 1 state of be- ing able to think, etc.: malay, malay-tao, ulirat 2 knowledge of: pagkaalam, pagkaalam, pagkabatid 3 awareness of: kamalayanswoon
swoon v. to faint: mawalan ng malay-tao, himatayin · n. a faint: paghihimatay, pagkawala ng malay-taostun
stun v. 1 to make senseless: magpawalang-malay, makawalang- malay, mawalang-malay 2 to daze: matulig, makatulig, tuligin, mahilo, makahilo, hiluhin 3 to confuse: makalito, lituhin, makataranta, tarantahin 4 to be confused: malito, mataranta 5 to be shocked: masindak, mangilabot stun v. 1 to make senseless: magpawalang-malay, makawalang- malay, mawalang-malay 2 to daze: matulig, makatulig, tuligin, mahilo, makahilo, hiluhin 3 to confuse: makalito, lituhin, makataranta, tarantahin 4 to be confused: malito, mataranta 5 to be shocked: masindak, mangilabotstupefy
stupefy v. to make stupid, dull, or senseless: makatuliro, matuliro, makawala ng malayknowledge
knowledge n. 1 what somebody knows: kaalaman, nalalaman, muwang, malay 2 learning: karunungan 3 act or fact of knowing: pagkaalam, pagkakilala, pagkabatid, pagkatanto 4 to ones knowledge, as far as one knows: sa pagkakaalammahal mali mula male

Manila, Philippines
Copyright 2004 ©
Dictionary
All rights reserved