Tagalog - English Dictionary Online TAGALOG DICTIONARY
Tagalog English Dictionary PhilippinesPinoy Web DirectoryEnglish - Tagalog Dictionary AffiliatesTagalog Dictionary LinksTagalog - Dictionary Advanced SearchAbout Us - Filipino Dictionary Pilipinas
 
Word Category:   Sponsored Link
FastSearch:       advanced


Search result for tanga:

tanga
tanga adj. stupid, ignorant, idiotRelated:

idiot
idiot n. a stupid person: tanga, hangal, tulala, idyota, gago/adumb
dumb adj. 1 not able to speak: pipi, di-nakapagsasalita 2 stupid, dull: tanga, gago/a, gunggong, hangal 3 silent, not speaking: umid, walang salita, walang imikstupid
stupid adj. 1 dull, not intelligent: tanga, gunggong, hangal, estupido, gago/a, ungas 2 not interesting, ab- surd, unreasonable: walang kuwenta, walang saysay, nakababagotobtuse
obtuse adj. 1 not sharp or acute: bika, bisaklat 2 blunt or rounded at the extremity, opposed to acute: bilugan ang dulo 3 stupid, dull intellectually: tanga, mahina ang ulo (isip), mapurol ang ulofoolish
foolish adj. without sense, lacking in judgment: loko-loko, loka-loka, gago/a, ulol, hangal, tangatangay tangi tenga tango

Manila, Philippines
Copyright 2004 ©
Dictionary
All rights reserved