Tagalog Dictionary
Vehicle Fleet Management

Magtanim Ay Di Biro

Magtanim ay di biro
Maghapong nakayuko,
Di naman makaupo,
Di naman makatayo.

Halina, halina, mga kaliyag,
Tayo'y magsipag-unat-unat.
Magpanibago tayo ng lakas
Para sa araw ng bukas
Bisig ko'y namamanhid

Baywang ko'y nangangawit.
Binti ko'y namimintig
Sa pagkababad sa tubig.
Halina, halina...
Kay-pagkasawing-palad
Ng inianak sa hirap,
Ang bisig kung di iunat,
Di kumita ng pilak.
Halina, halina...Quick Search